20.9.2007

SHBY בלוג צילום

פתחתי בלוג זה לצורך העלאת רעיונות בנושאי צילום
את הבלוג פתחתי כיון שבפורומי השונים שבהם אני משתתף אין מקום להעלאת רעיונות מעבר לקבלת חות דעת לא רצינית על צילומים
מטרת הבלוג היא בעיקר העלאת רעיונות כללים יותר בנושאי צילום שונים
בתקוה שיהיו עוד צלמים שיהיו מעוניינים להתדיין בנושאים אלו
כל מי שחושב שיש לו נושאים שמעניינים את הכלל, ולא מוצא מקום להתדיין בנושאים אלו ,- מוזמן להצטרף או להעלות נושאים לדיון
בברכה
שבי