19.7.2010

מה ההבדל בין צלם לצייר?

יש שני הבדלים עקרוניים בין צלם לצייר

- צלם גרוע יכול לצלם אלפי צילומים - אחת מהם עלולה "לצאת" טובה באופן מיקרי, ציר גרוע ניכר בכל התמונות שלו,
- כשצלמים נפגשים - השאלה הראשונה שעולה לדיון היא "עם מה אתה מצלם?" , ציירים לא מתדינים על השאלה "עם איזה מכחול אתה משתמש"