9.3.2008

השבוע נודע כי עומדים להרוס את הבנין בו נמצאת חנות "הצלמניה" של רודי וייסנשטיין ז"ל. החנות מנוהלת ע"י אלמנתו בת ה-94 ועל ידי נכדו. אמנם אין מדובר במבנה הסטורי, אבל בחנות בעלת ערך הסטורי - הן לתולדות העיר תל-אביב, והן לצלמים ישראליים. רודי וייסנשטיין ז"ל היה צלם שהנציח את תל אביב - על כל צדדיה, ולפני 5 שנים הוצגה תערוכה מצילומיו במתחם תחנת הכוח רידינג. יש לקרוא לראש עירית תל-אביב לשקול מחדש את ההריסה, ואולי לדאוג לשימור החנות כמוזיאון לתולדות תל אביב!

עיר שלא רק שלא משמרת את העבר שלה - אלא גם לא משמרת את זכרונות העבר שלה - כנראה שאין לה כלל עבר להתגאות בו, עיר שאין לה עבר ואין לה הווה - העתיד שלה מוטל בספק

http://www.atzuma.co.il/petition/jacoby308/1/1000/