27.9.2007

השואת מאפיני סרטי צילום ע"י השואת גרפים


השואת מאפיני סרטי צילום ע"י השואת גרפיםבהמשך לכתבה – 26/09/07
הבנת מאפיני סרט צילום, ופיתוח
ובהתבסס על נתוני היצרן שמופיעים פה

KODAK T-MAX PILM
http://www.pictureline.com/images/pdf/f4016.pdf


FUJI NEOPAN 400
http://www.fujifilmusa.com/JSP/fuji/epartners/bin/Neopan400.pdf

נראה איך להבין את ההבדלים שבין 2 סרטים
-נעלה את הגרפים של 2 סרטים
!לצורך ההבנה – 2 סרטים שונים לחלוטין


NEOPAN 400/ D-76/ 20C


T-MAX 100 בפיתוח במפתח T-MAX בתנאים דומים


בעזרת פוטושופ נשים את הגרפים בהתאמה אחד על השניההתאמה תהיה של זהות הסקאלות אורך ורוחב
להבלטה – הגרף של קודק באדום, פוג'י בכחול
!הושארו רק 2 בגרפים של פיתוח 12 דקות

-בדיקת התוצאות


:הגרף של פוג'י
מתחיל נמוך יותר – הסרט עם בסיס יותר שקוף ויש פחות אובך בפיתוח
החלק הלינארי מתחיל יותר משמאל – הרגישות גבוהה יותר
החלק הלינארי ישר יותר – תגובה יותר לנארית
הוא מסתיים נמוך יותר – הכהות המכסימלית קטנה יותר – קל יותר לסריקה ולהדפסה
למעשה – סורקים ביתיים רבים כלל לא יקבלו בסרט קודק עם פיתוח שכזה פרטים באזורים הבהירים מאוד – אלא פשוט כתם(שחור (שקוף בפוזיטיב
כלומר – בהתחשב בהדפסה ובסריקה – הפוג'י יתן תחום דינמי גדול יותר
סרט הקודק קונטרסטי יותר, ביחוד באזורים הבהירים

יש להדגיש שבכונה לקחתי פה 2 סרטים עם פיתוח חריג לצורך ההדגמה שבדרך כלל לא משוים בינהם וההשואה פה אינהמעשית בדרך כלל
אלא יש להתבסס על צורת השואה זאת לצורך השואה של סרטים זהים עם צורך צילומי זהה

-מה כן ניתן וכדאי להשוות
פיתוח עם מפתחים שונים לאותו סרט
השואת 2 סרטים עם אותו מפתח
(השואת התוצאות של פיתוחים שונים בזמן לסרט יחיד (דחיפת רגישת

-יחד עם זאת – יש השואות נוספות שצריך לתת עליהן את הדעת כשבוחרים סרט
השואת גמא בין סרטים שונים ופיתוחים שונים
השואת חדות של סרטים עם מפתחים ותנאי פיתוח שונים
השואת תגובה ספקטרלית של סרטים שונים
זמינות סרטים בשוק – ומחיר

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/il/deed.he

אין תגובות: